Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).
X
Počet produktů: 0
Cena: 0 Kč
Kontaktní formulář
Chci zaslat dotaz
Odběr novinek

Přihlásit k odběru

Výsledek vyhledávání "učíme se společně"

HV-034.12 Učíme se noty II
Skladem
84 Kč
Vložit do košíku
ks
Určeno: pro 4. - 5. ročník Využití: Tento příspěvek navazuje na příspěvek „Učíme se noty“, ev. č. HV-033.9 a je určen především žákům ve 4.-5. ročníku ZŠ. Účelem práce s těmito listy je procvičení hu...
Učíme se noty
Skladem
130 Kč
Vložit do košíku
ks
Tato monotematická publikace je v elektronické podobě ve formě pdf. Publikace obsahuje pracovní listy, které jsou určeny k osvojení a procvičování notového písma zábavnou formou. Jejich tvorba byla...
Učíme se psát - Psací písmo
Skladem
110 Kč
Vložit do košíku
ks
Stíratelný pracovní sešit s plastovou vazbou obsahuje 8 stíratelných stránek. Stránky jsou zalaminované do tvrdé folie, určené ke psaní a kreslení stíratelnými fixami. Tento sešit slouží k tréno...
Učíme se psát - Číslice
Skladem
110 Kč
Vložit do košíku
ks
Stíratelný pracovní sešit s plastovou vazbou obsahuje 8 stíratelných stránek. Stránky jsou zalaminované do tvrdé folie, určené ke psaní a kreslení stíratelnými fixami. Tento sešit slouží k tréno...
Učíme se psát - Hůlkové písmo
Skladem
110 Kč
Vložit do košíku
ks
Stíratelný pracovní sešit s plastovou vazbou obsahuje 8 stíratelných stránek. Stránky jsou zalaminované do tvrdé folie, určené ke psaní a kreslení stíratelnými fixami. Tento sešit slouží jako pr...
Balíček: Učíme se pravopis
Skladem
432 Kč
Vložit do košíku
ks
Balíček obsahuje hry Písmenkobraní + Souhlásky a samohlásky. Hry jsou vhodné pro děti od 7 let. I učení pravopisu se může stát zábavou.
Balíček: Učíme se číst
Skladem
380 Kč
Vložit do košíku
ks
Obsahuje hry Čtu slova a Slabiky v dominu, které jsou vhodné pro děti již od 5 let. Hravou formou se podpoří a upevníte základy čtení.
Učíme naše dítě mluvit II. - nové aktual. vydání
Skladem
299 Kč
Vložit do košíku
ks
Není vám lhostejné, jak vaše dítě mluví? Nejste si jistí, zda děláte dost pro vývoj řeči vašeho dítěte? Zdá se vám, že řeč vašeho potomka není v pořádku? Věnujete se dětem a potřebujete podrobné instr...
M-068.1 Učíme se počítat se zápornými čísly
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro II. stupeň Využití: Vysvětlení, procvičování a upevňování učiva a sčítání a odčítání v oboru celých čísel.
HV-023.2 Učíme se noty stupnice - C dur
Skladem
14 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro I. stupeň Využití: Naučit se názvy not znamená pro děti přinejmenším nezáživné učivo. Pomocí těchto melodií s naučeným textem je možné dětem dané učivo zpříjemnit, připoutat jejich pozorn...
ČJ-037.1 Učíme se chápat slova T. G. M.
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 8. - 9. ročník Využití: Myšlenkový, jazykový a stylistický rozbor textu, aktivní užívání slovesných tvarů.
ČJ-062.1 Učíme se chápat podtext bajky
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 6. - 9. ročník Využití: Využití postupů tvořivé dramatiky k pochopení alegorie.
PV-040.3 Učíme se šít - 1
Skladem
21 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 4.-5. ročník Směřujeme ke kompetencím - použít jehlu, použít šicí stroj, zacházet s nůžkami, použít střih, přesně pracovat Učivo - textilní techniky, ruční šití, zadní steh
PV-042.3 Učíme se šít - 3
Skladem
21 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 4. - 5. ročník Využití: Náměty tohoto katalogového listu jsou určeny pro využití dovednosti použít steh, stříhat textil a šít s použitím jehly nebo šicího stroje. Výsledek je vánoční deko...
HV-033.9 Učíme se noty
Skladem
63 Kč
Vložit do košíku
ks
Určeno: pro 1. - 3. ročník Využití. Pracovní listy jsou určeny k osvojení a procvičování notového písma zábavnou formou. Jejich tvorba byla vedena snahou umožnit dětem pochopit logiku notového zápisu...
Učíme se psát písmena a číslice - písanka
Skladem
149 Kč
Vložit do košíku
ks
V rozsáhlé písance jsou strany postupně věnovány rozkreslení, nácviku psaní vlnovek, čárek, obloučkům, rovným čarám, kličkám, zátrhům, jednotlivým písmenkům, slabikám a v závěru i celým slovům. Při tv...
PV-041.4 Učíme se šít - 2
Skladem
28 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 4. - 5. ročník Využití: Námět je určen pro práci s textilem - šití ruční či strojové
TC-089.2 Tady jsem doma
Skladem
14 Kč
Vložit do košíku
ks
Záměr celku: Hlavním záměrem projektu je uvědomění si vztahu k místu – tady bydlím, tady je mi dobře, tady to mám rád, tady jsem doma. Seznámit se a poznat místo (vesnici, část města), kde bydlím, žij...
TC-119.2 Veselé Vánoce
Skladem
14 Kč
Vložit do košíku
ks
Záměr celku: Posilovat vzájemné vztahy mezi mateřskou školou a rodiči, vytvářet příjemné prostředí pro setkávání a společně radostně prožívat tradice a svátky. Sestavit vánoční besídku tak, aby se pod...
EST-076.4 Jak se přivolává jaro
Skladem
28 Kč
Vložit do košíku
ks
Záměr celku: Prostřednictvím hudebních, dramatických, pohybových i výtvarných činností přiblížit dětem jaro jako jedno z ročních období. Zaměřit se při tom nejen na rozvoj soustředění a učení novému t...
Společné vzdělávání od teorie k praxi
Skladem
250 Kč
Vložit do košíku
ks
Tato elektronická PDF publikace má dvě části. První část obsahuje východiska společného vzdělávání, jejich shrnutí a zpřehlednění pro praxi ve školách. V této části naleznete přehled vzájemných vzt...
OV-039.1 Co máme společné a co rozdílné?
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 6. - 9. ročník Využití: Aktivitu je možné využít při rozhovorech o podobných a rozdílných vlastnostech, při prohlubování vědomostí o jiných národnostech a menšinách, při rozvoji komunikač...
M-081.2 Sčítání jednociferných čísel
Skladem
14 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 1. - 2. ročník Využití: Pro uplatnění individuálního přístupu při výkladu sčítání přirozených čísel v oboru do dvaceti s přechodem před desítku.
Opakovací sešit - druhá třída
Skladem
69 Kč
Vložit do košíku
ks
Sešit s opakovacími úkoly pro první třídu. Český jazyk, matematika, prvouka.
TC-055.4 Ahoj, nazdar, už jsem tady, jsme tu...
Skladem
28 Kč
Vložit do košíku
ks
Využití: Prostřednictvím TC se děti postupně seznamují s prostředím, novými kamarády i dospělými v MŠ. Během různých činností navazují přímé kontakty s druhými.
Opakovací sešit - třetí třída
Skladem
69 Kč
Vložit do košíku
ks
Sešit s opakovacími úkoly pro třetí třídu. Český jazyk, matematika, prvouka, angličtina.
NJ-022.4 Postup při práci se scénářem
Skladem
28 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro II. stupeň Využití: Předpokládaná metoda prostřednictvím, práce se scénářem při dranatizaci pohádkových her přináší do výuky německého jazyka motivaci k jazykovým aktivitám, které rozvíjí...
M-071.1 Šest stejných
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 1. - 2. ročník Využití: Pamětné procvičování početních operací v zadaném číselném oboru. Rozvoj početní hbitosti a jistoty.
VL-028.3 Báseň o Olomouci
Skladem
21 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro I. stupeň Využití: Hru aplikujeme v hodinách vlastivědy na I. stupni. Stanovené úkoly jsou určeny žákům 4.-5. ročíku. Cílem je, aby se žáci prostřednictvím poezie začali zajímat o jedno z...
TC-014.2 Vím co mi škodí - setkání s Drogerou
Skladem
14 Kč
Vložit do košíku
ks
Směřujeme ke kompetencím - chovat se obezřetně (INT), spolupracovat (SOC), porozumět slyšenému (PSY), uvědomovat si nebezpečí (ENV, BIO) Činnosti - primární prevence, seznámení s riziky, fixování spr...
Rozlišování hlásek CSZ ČŠŽ
Skladem
29 Kč
Vložit do košíku
ks
Sada obsahuje celkem 6 karet s obrázky. Na obrázcích jsou znázorněny zvuky hlásek CSZ a ČŠŽ. Dítě má za úkol ukázat na obrázek, který slyší při vyslovování slov se sykavkami.
ČJ-078.4 Publicistika, která hodnotí, zamýšlí se
Skladem
28 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 7. - 9. ročník Využití: Metodický postup seznamování žáků se základními publicistickými útvary a cvičení v samostatné tvorbě těchto útvarů.
Jak slon k chobotu přišel a další pohádky ze světa
Skladem
190 Kč
Vložit do košíku
ks
Celobarevná bohatě ilustrovaná kniha, kde se dočtete nejen o slonovi, ale také o tom, jak to bylo se žirafím krkem, jak želva ke krunýři přišla nebo proč má hroch kůži hroší a další zajímavosti ze svě...
M-067.3 Doplňovačka se samokontrolou
Skladem
21 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 7. - 8. ročník Využití: Kooperativní týmová práce k procvičování a upevňování učiva: algebraické výrazy a rovnice /varianty X,Y, Z/. (Nácvik této aktivity: varianty I. - III. - příklady s...
A -Ž půjdeš do školy: Pro holky,co se neztratí
Skladem
222 Kč
Vložit do košíku
ks
Máte doma předškoláka nebo prvňáčka? Kniha pomůže dětem nejen s abecedou, ale také jim představí nový svět školního prostředí. Představte si, že existuje na každé písmenko nějaký předmět nebo jev, se ...
D-011.1 Lucemburkové na českém trůně-číselný kvíz
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 7. - 8. ročník Využití: Tato metoda přispívá k prohloubení znalostí dějin naší země. Metoda je vhodná jako způsob zopakování některých faktografických vědomostí žáků, například místo klas...
Jak žít a nezbláznit se
Skladem
220 Kč
Vložit do košíku
ks
Psychologie dítěte od předškolního věku do dospělosti Kniha je souborem praktických rad. Čtenáře provádí celým životním cyklem člověka od narození až do dospělosti. Je slabikářem výchovy. Její rady p...
ČJ-185.4 Jak se loví sousloví
Skladem
28 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 7. - 8. ročník Využití: Hru využijeme v hodinách českého jazyka na II. stupni. Cílem je, aby si žáci zábavnou formou ověřili, jakou mají slovní zásobu, a to aktivní i pasivní. Díky této h...
Příběhy o tom, proč se slaví mezinárodní dny
Skladem
160 Kč
Vložit do košíku
ks
Každý z nás slaví v průběhu roku svátek a narozeniny. Tyto oslavy patří pouze nám a naší rodině. Přesto v kalendáři nalezneme data svátků, které může na celém světě najednou slavit mnoho lidí, někdy i...
OV-014.1 Seznamovací aktivity
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro I. a II. stupeň Využití: Sbližování členů nově sestaveného pracovního týmu po rozdělení rolí. Skupiny si při těchto aktivitách vyzkoušejí spolupráci, aniž by zatím šlo o učivo, aktivity p...
Připravme se na budoucí prvňáčky
Skladem
80 Kč
Vložit do košíku
ks
Nová PDF publikace věnovaná přípravě zápisu budoucích prvňáčků. V souboru jsou zpracovány úkoly z oblasti hrubé a jemné motoriky, laterality, čísel a tvarů, dále zrakových, sluchových, rozumových a ...
Didaktické karty: POZNÁVÁME PROFESE
Skladem
170 Kč
Vložit do košíku
ks
Odolné laminované karty s obrázky známých profesí. Rozměr karty 14x14cm je přizpůsoben pro práci s robotickou včelkou Bee-Bot. Soubor obsahuje 20 karet. Součástí balení je jednoduchý návod s náměty na...
Sleva
Jak mluvit, aby se děti lépe učily-doma i ve škole
Skladem
224 Kč
Vložit do košíku
ks
Víte, jak děti motivovat, aby se rády učily a byly úspěšné ve škole? Chcete, aby vaše děti spolupracovaly, když jim něco vysvětlujete, a aby získaly pocit zodpovědnosti za své výkony? Vše naleznete v ...
Mámo, táto, cvičte se mnou
Skladem
109 Kč
Vložit do košíku
ks
Kniha je plná zdravého pohybu, pohybových činností a aktivit, které jsou určené nejen pro volné chvíle dětí strávené s rodiči, ale také pro ty, kteří se věnují dětem, pracují s nimi, vychovávají je, v...
A -Ž půjdeš do školy: Pro kluky,co se neztratí
Skladem
222 Kč
Vložit do košíku
ks
Máte doma předškoláka nebo prvňáčka? Kniha pomůže dětem nejen s abecedou, ale také jim představí nový svět školního prostředí. Představte si, že existuje na každé písmenko nějaký předmět nebo jev, se ...
PRO-058.2 Naše město
Skladem
14 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 4. ročník Využití: Pětidenní projekt pro žáky 4. ročníku se zaměřením na region a město, ve kterém žijí.
KOMPLET 2 logopedických CD Opakujte, děti, se mnou
Skladem
255 Kč
Vložit do košíku
ks
Komplet 2 logopedických CD s procvičováním, písničkami a říkadly - Opakujte, děti, se mnou…, tréninkový program pro výchovu řeči dětí - jak pro individuální, tak pro skupinové procvičování a zlepšován...
Jak se rodí bráškové aneb Ze života předškoláka
Skladem
79 Kč
Vložit do košíku
ks
Kniha, která každému dospělému pomůže nahlédnout do dětské duše, přináší pohled na svět očima předškoláka.
M-011.1 Jak na desetinná čísla
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 5. ročník Využití: K opakování a procvičování početních výkonů s desetinnými čísly.
ČJ-052.3 Beseda k samostatné mimočítankové četbě
Skladem
21 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 2. - 9. ročník Využití: Metoda rozvíjí zájem o četbu, knihy a literaturu, o dramatické, hudební a výtvarné umění, vede k aktivní účasti žáka na učení, k samostatnému vyhledávání informa...
M-036.1 Písemné sčítání a odčítání - dvě hry
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 1. - 5. stupeň Využití: Procvičování písemného sčítání v oboru do 10 000, rozvíjení schopnosti tvořivě pracovat s čísly, procvičování písemného odčítání dvojciferných čísel, rozvíjení kom...
ČJ-054.2 Na krále všech chyb
Skladem
14 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 2. - 9. ročník Využití: Jedná se o činnost, která nahrazuje písemné činnosti, kde doplňujeme i/y. Výhodou je, že nemusíme žáky zatěžovat velkým množstvím psaní a docílíme toho, že si proc...
POZ-072.1 Hry se stíny
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Záměr celku: Pomocí experimentů a her se děti seznámí s tím, jak stín vytvořit, jak ho využít pro hry a experimenty.
M-018.1 Desetinná čísla hrou
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 4. - 5. ročník Využití: K vysvětlení i opakování učiva. Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000...
PRV-045.13 Rozmanitosti přírody - Léto v lese
Skladem
91 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro I. stupeň Využití: Druhá část projektu určena žákům 2. ročníku volně navazuje na předchozí příspěvek PRV-043.15 – pokračuje ve způsobu výuky. Cíl projektu: z mozaiky informací získaných ...
M-114.2 Číselné loutky
Skladem
14 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro I. stupeň Využití: Procvičování pamětného sčítání a odčítání v nižších číselných oborech. Námět staví na účinné motivaci, hravém a přitažlivém zaměstnání.
NJ-041.1 Kdo jsem?
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 7. - 9. ročník Využití: Tato metoda rozvíjí u žáků aktivní znalost německého jazyka, zaměřuje se na dovednost mluvení. V běžných hodinách němčiny je to obvykle učitel, který při konverzac...
AJ-027.2 Jak se naučit rychle reagovat
Skladem
14 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 6. - 7. ročník Využití: Tato metoda se zaměřuje na nácvik pohotových reakcí a to obzvláště pohotových reakcí na otázky, tj. nácvik odpovědí. Jazyková dovednost listening dělá žákům často ...
PRV-026.1 Naše obec
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 3. ročník Využití: Náměty vhodné pro téma Naše obec. Žáci si formou hry zopakují pojmy týkající se tohoto tématu, blíže poznají své kamarády, využívají smyslů, rozvíjejí kreativitu, spolu...
ČJ-135.1 Popisujeme se navzájem pomocí vyjm. slov
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro II. stupeň Využití: Jedná se o cvičení s prvky hry, protože děti u něj zažívají uvolnění a legraci. Cvičení je zaměřeno na utvrzení vyjmenovaných slov, na procvičení málo užívaných příbuz...
ČJ-001.1 Naše první kroky
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 3. - 5. ročník Využití: Aktivita, která umožní zajímavě zahájit vyučování po období zimních prázdnin. Rozvíjí vyjadřovací schopnosti, představivost, sebedůvěru, navozuje atmosféru spolupr...
NOVINKA
KAFOMETÍK Život v lese, u vody, na louce
Skladem
290 Kč
Vložit do košíku
ks
Sedmý díl KAFOMETÍKU jsme věnovali zvířátkům. Poznávání a pozorování zvířátek je oblíbeným tématem dětí. V tomto souboru jsme se zaměřili na zvířátka, které žijí v lese, u vody a ve vodě a na louce. M...
EST-034.2 Veselé malování a kreslení
Skladem
14 Kč
Vložit do košíku
ks
Využití: Seznamování s novými výtvarnými technikami a rozvíjení představivosti a fantazie, zvládání drobných pracovních činností ( úklidových) po činnosti s použitím náčiní.
ŘZŠ-020.4 Společné vzdělávání-vztahy v dokumentech
Skladem
28 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 1. - 5. ročník Využití: Tento příspěvek je určen k účinnému rozlišení státní a školní úrovně vzdělávacích programů v základním školství, zejména pro účely tvorby, a v současnosti předevší...
Příběhy pavoučka Alfonse
Skladem
99 Kč
Vložit do košíku
ks
Roztomilé příběhy o osminohých hrdinech vás zbaví strachu z pavouků! Vypravěčem druhé knížky s příhodami o pavoučích hrdinech je tentokrát pavouček Alfons, který žije poklidným životem ve starém kufr...
Pracovní sešit - LOGOPEDIE 1
Skladem
95 Kč
Vložit do košíku
ks
Sešit je zaměřen na rozvoj řečových schopností a podporu správné výslovnosti u dětí předškolního věku. S postavičkami skřítka Smíška a dráčka Hlavičky si děti hrají, baví se příběhem a nenásilnou for...
Pracovní sešit - LOGOPEDIE 2
Skladem
95 Kč
Vložit do košíku
ks
Sešit je zaměřen na rozvoj řečových schopností a podporu správné výslovnosti u dětí předškolního věku. S postavičkami skřítka Smíška a dráčka Hlavičky si děti hrají, baví se příběhem a nenásilnou for...
TC-011.1 Moje tělo se bude měnit, porostu a budu
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Využití: Metoda vede k poznání, že každý z nás roste a mění se. Rozlišování pojmu dítě - dospělý dle fyzického vzhledu, oblékání, chování a jednání.
TC-002.4 Jablko - poselství života
Skladem
28 Kč
Vložit do košíku
ks
Směřujeme ke kompetencím - rozvíjet vztah k životnímu prostředí (ENV), vnímat všemi smysly (BIO+PSY), rozvíjet kamarádské vztahy (SOC), respektovat a být repsektován (INT)
PŘ-023.2 Život hraboše
Skladem
14 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 6. - 9. ročník Využití: Jednoduchá karetní hra, která hravou formou umožní pochopit vzájemné regulační mechanizmy v přírodě. Žák v roli hraboše pochopí, že život není jednoduchý.
F-026.3 Jak se ukládají informace
Skladem
21 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro II. stupeň Pochopení principu archivace informací na pevný disk počítače využitím improvizované názorné demonstrační pomůcky. Aplikace poznatků v učivu magnetizace těles v oblasti informa...
TC-010.1 Vím, jak jsem se narodil (a)
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Využití: Hry seznamují děti s okolnostmi narození - těhotenstvím a porodem, péčí o miminko v rodině, o tom, že v každé rodině by měla panovat láska, pohoda a vzájemné pochopení a pomoc.
CD a not. mat. Sněhurka a sedm trpaslíků - příčné
Skladem
280 Kč
Vložit do košíku
ks
Sněhurka a sedm trpaslíků - notový materiál a CD pro kvarteto příčných fléten s doprovodem klavíru a jednoduchých bicích nástrojů - určené pro obohacení studia hry na příčnou flétnu. Komplet notové...
ČJ-093.5 Koulej se, sluníčko, kutálej
Skladem
35 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 3. ročník Využití: 1) Četba a poslech Krieblovy poezie učí žáky vnímat, prožívat a objevovat krásu českého jazyka, jeho obraznost. 2) Rozvíjí dětskou fantazii a obohacuje vnitřní svět...
PŘ-025.1 Znaky krytosemenných rostlin
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 6. - 9. ročník Využití: V hodinách poírodopisu k zábavnému zopakování rozdílu jednodiložných a dvoudiložných rostlin. Žáci se aktivni zapojí do opakování.
Co to je, když se řekne
Skladem
265 Kč
Vložit do košíku
ks
Knižní vydání proslulého rozhlasového pásma o původu různých rčení a příměrů, jichž se často užívá v rozhovoru pro vystižení charakteristické situace. Například "Jobova zvěst" nebo "tro...
TŘ- 027.15 Připravme se na budoucí prvňáčky
Skladem
105 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 1. - 5. roč. Využití: Aktivity uvedené v tomto příspěvku mohou využít nejen učitelé ZŠ při zápisu předškoláků do 1. třídy, ale i učitelé MŠ při průběžné přípravě předškoláků a vedoucí dys...
TC-015.2 Vím co mi škodí - setkání s Čadimůrou
Skladem
14 Kč
Vložit do košíku
ks
Směřujeme ke kompetencím - umět spolupracovat (SOC), chovat se obezřetně (INT), umět vyjádřit nesouhlas (PSY), umět se správně chovat (BIO), uvědomovat si nebezpečí (ENV) Činnosti - primární preven...
CD a not. mat. Sněhurka a sedm trpaslíků - zobcové
Skladem
280 Kč
Vložit do košíku
ks
Notový materiál a CD pro kvarteto zobcových fléten s doprovodem klavíru a jednoduchých bicích nástrojů - určené pro obohacení studia hry na zobcovou flétnu. Komplet notového materiálu a CD - nejznámě...
VV-056.3 Příprava učitele na výtvarné setkání
Skladem
21 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 1. - 5. ročník Využití: Tato příprava může být netradičním námětem na vyučování výtvarné výchovy, jde zejména o cestu k dílu ne o výtvor samotný. Děti si toto výtvarné setkání prožijí vše...
Já. O mozku, vědomí a sebeuvědomování
Skladem
275 Kč
Vložit do košíku
ks
[I. On Brain, Consciousness and Self-Awareness] Od prvního vydání publikace uplynulo deset let (2003). Poločas informací je v současné neurovědě jen několikaletý. Nejde ale o to, jak velký podíl info...
TC-134.4 Příběhy o tom, proč se slaví
Skladem
28 Kč
Vložit do košíku
ks
Záměr celku: Každý z nás slaví v průběhu roku svátek a narozeniny. Tyto oslavy patří pouze nám a naší rodině. Přesto v kalendáři nalezneme data svátků, které může na celém světě najednou slavit mnoho ...
TC-138.8 Příběhy o tom, proč se slaví
Skladem
56 Kč
Vložit do košíku
ks
Záměr celku: Každý z nás slaví v průběhu roku svátek a narozeniny. Tyto oslavy patří pouze nám a naší rodině. Přesto v kalendáři nalezneme data svátků, které může na celém světě najednou slavit mnoho ...
ŘZŠ-014.2 Jak hospodařit s vlastním časem
Skladem
14 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro I. a II. stupeň Využití: Jedním z nástrojů efektivního využití vlastního času je plánování. Vytvořte si týdenní plán hospodaření s časem.
Prac. sešit k nápravě vývoj. poruch učení v ČJ II
Skladem
100 Kč
Vložit do košíku
ks
Oba pracovní sešity nabízejí velké množství materiálu ke zmírnění nebo k úplnému odstranění následků vývojových poruch učení. Jsou vhodnou pomůckou nejen při frontální práci ve specializovaných třídác...
Prac. sešit k nápravě vývoj. poruch učení v ČJ I
Skladem
110 Kč
Vložit do košíku
ks
Oba pracovní sešity nabízejí velké množství materiálu ke zmírnění nebo k úplnému odstranění následků vývojových poruch učení. Jsou vhodnou pomůckou nejen při frontální práci ve specializovaných třídác...
RŮZ-016.3 Veselé ranní přivítání
Skladem
21 Kč
Vložit do košíku
ks
Záměr celku: Formou hry vnímat dění kolem sebe a uvědomovat si časové posloupnosti. Nenásilně motivovat děti k činnostem a dovednostem, prohlubovat vztahy mezi kamarády. Rozšiřovat slovní zásobu a vé...
TC-142.7 Příběhy o tom, proč se slaví
Skladem
49 Kč
Vložit do košíku
ks
Záměr celku: Každý z nás slaví v průběhu roku svátek a narozeniny. Tyto oslavy patří pouze nám a naší rodině. Přesto v kalendáři nalezneme data svátků, které může na celém světě najednou slavit mnoho ...
PRJ-009.1 Jak se žije labutí rodině
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Využití: Vnímat život zvířat, učit se chápat život labutí a vnímat své pocity, dojmy a dokázat je pojmenovat.
EST-084.4 Ptačí říše
Skladem
28 Kč
Vložit do košíku
ks
Záměr celku: Prohloubit znalosti a vědomosti dětí o různých druzích ptáků. Seznámit se s rozlišnými výtvarnými materiály, přírodninami nebo již nepotřebnými věcmi či odpadovými materiály, ze kterých j...
ŘEČ-017.3 Veselý den
Skladem
21 Kč
Vložit do košíku
ks
Záměr celku: Motivační říkanky s pohybem pomohou dětem uvědomit si části dne a pochopit související aktivity.
PKT-016.1 Hrátky se senem
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Záměr celku: Seznámit děti s netradičním výtvarným materiálem, rozvíjet jejich fantazii a představivost. Děti poznávají vlastnosti trávy - jak vzniká seno. Při práci s provázkem se děti učí váz...
PRO-068.6 ODYSea - olympiáda dyslektiků
Skladem
42 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 2. - 5. ročník Využití: Olympiáda dyslektiků je především prostředkem pro rozvoj jejich sebepoznání a sebepojetí, pro rozvoj týmové spolupráce, podporu sebedůvěry a motivace potřebné pro ...
PV-051.1 Věneček ze sušených jablíček
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro I. stupeň Využití: Tato aktivita propaguje seznámení žáků s jedním z tradičních způsobů konzervování a uchovávání ovoce, kterým je sušení. Jablka, ale i jiné „křížaly“ byly odedávna sou...
EST-059.3 Výtvarné hrátky v lese
Skladem
21 Kč
Vložit do košíku
ks
Záměr celku: Prostřednictvím tvorby si děti prohlubují znalosti a vědomosti o vybraných lesních stromech, lesních rostlinách, zvířatech. Seznámí se s výtvarnými akcemi v přírodě, rozmanitými přírodni...
CH-015.2 Destilace zkvašeného moštu
Skladem
14 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 8. - 9. ročník Využití: Prostřednictvím praktické laboratorní práce se rozvíjí schopnost žáků sestavit pokus ke zkoumání dějů, s jejichž produkty se běžně setkávají.
Z-010.6 Báseň v evropských státech
Skladem
42 Kč
Vložit do košíku
ks
Určeno: pro 7. - 9. ročník Využití: Hru využijeme v hodinách zeměpisu. Základ hry tvoří dlouhá báseň, ve které se každá sloka zaměřuje na jeden evropský stát a jeho hlavní město. Všechny údaje v básn...
EST-052.4 Na hřišti - Začínáme se zobcovou flétnou
Skladem
28 Kč
Vložit do košíku
ks
Využití: Rozvíjení muzikálnosti – rytmizace a deklamace slovních spojení, spojením symbolu s pohybem rozvíjíme chápání o různých délkách tónů, procvičování rytmické návaznosti a plynulosti a také hmat...
HV-031.2 Vlak se rozjíždí
Skladem
14 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 1. - 2. ročník Využití: Aktivní příprava na poslech a práce s poslechovou skladbou Petra Ebena Vlak se rozjíždí, vliv tempa, dynamiky a výšky tónů na celkové vyznění skladby.
RV-003.1 "Dárek a Pašerák" dvě hry
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro II. stupeň Využití: Obě hry přispívají k rozvoji dovedností nonverbální komunikace. Rozvíjí sebepoznání a pozorovací schopnosti. Nohou být dobrým východiskem k rozhovorům o roli gest, mim...
zobrazit další