Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).
X
Počet produktů: 0
Cena: 0 Kč
Kontaktní formulář
Chci zaslat dotaz
Odběr novinek

Přihlásit k odběru

Nejprodávanější produkty
HLÁSKOHRANÍ
180 Kč

Výsledek vyhledávání "učíme se společně"

HV-034.12 Učíme se noty II
Skladem
84 Kč
Vložit do košíku
ks
Určeno: pro 4. - 5. ročník Využití: Tento příspěvek navazuje na příspěvek „Učíme se noty“, ev. č. HV-033.9 a je určen především žákům ve 4.-5. ročníku ZŠ. Účelem práce s těmito listy je procvičení hu...
Učíme se noty
Skladem
130 Kč
Vložit do košíku
ks
Tato monotematická publikace je v elektronické podobě ve formě pdf. Publikace obsahuje pracovní listy, které jsou určeny k osvojení a procvičování notového písma zábavnou formou. Jejich tvorba byla...
Učíme naše dítě mluvit II. - nové aktual. vydání
Skladem
299 Kč
Vložit do košíku
ks
Není vám lhostejné, jak vaše dítě mluví? Nejste si jistí, zda děláte dost pro vývoj řeči vašeho dítěte? Zdá se vám, že řeč vašeho potomka není v pořádku? Věnujete se dětem a potřebujete podrobné instr...
Učíme se psát - Hůlkové písmo
Skladem
110 Kč
Vložit do košíku
ks
Stíratelný pracovní sešit s plastovou vazbou obsahuje 8 stíratelných stránek. Stránky jsou zalaminované do tvrdé folie, určené ke psaní a kreslení stíratelnými fixami. Tento sešit slouží jako pr...
M-068.1 Učíme se počítat se zápornými čísly
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro II. stupeň Využití: Vysvětlení, procvičování a upevňování učiva a sčítání a odčítání v oboru celých čísel.
Balíček: Učíme se pravopis
Skladem
432 Kč
Vložit do košíku
ks
Balíček obsahuje hry Písmenkobraní + Souhlásky a samohlásky. Hry jsou vhodné pro děti od 7 let. I učení pravopisu se může stát zábavou.
Učíme se psát - Číslice
Skladem
110 Kč
Vložit do košíku
ks
Stíratelný pracovní sešit s plastovou vazbou obsahuje 8 stíratelných stránek. Stránky jsou zalaminované do tvrdé folie, určené ke psaní a kreslení stíratelnými fixami. Tento sešit slouží k tréno...
HV-023.2 Učíme se noty stupnice - C dur
Skladem
14 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro I. stupeň Využití: Naučit se názvy not znamená pro děti přinejmenším nezáživné učivo. Pomocí těchto melodií s naučeným textem je možné dětem dané učivo zpříjemnit, připoutat jejich pozorn...
Učíme se psát - Psací písmo
Skladem
110 Kč
Vložit do košíku
ks
Stíratelný pracovní sešit s plastovou vazbou obsahuje 8 stíratelných stránek. Stránky jsou zalaminované do tvrdé folie, určené ke psaní a kreslení stíratelnými fixami. Tento sešit slouží k tréno...
ČJ-062.1 Učíme se chápat podtext bajky
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 6. - 9. ročník Využití: Využití postupů tvořivé dramatiky k pochopení alegorie.
ČJ-037.1 Učíme se chápat slova T. G. M.
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 8. - 9. ročník Využití: Myšlenkový, jazykový a stylistický rozbor textu, aktivní užívání slovesných tvarů.
PV-041.4 Učíme se šít - 2
Skladem
28 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 4. - 5. ročník Využití: Námět je určen pro práci s textilem - šití ruční či strojové
PV-040.3 Učíme se šít - 1
Skladem
21 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 4.-5. ročník Směřujeme ke kompetencím - použít jehlu, použít šicí stroj, zacházet s nůžkami, použít střih, přesně pracovat Učivo - textilní techniky, ruční šití, zadní steh
Učíme se psát písmena a číslice - písanka
Skladem
149 Kč
Vložit do košíku
ks
V rozsáhlé písance jsou strany postupně věnovány rozkreslení, nácviku psaní vlnovek, čárek, obloučkům, rovným čarám, kličkám, zátrhům, jednotlivým písmenkům, slabikám a v závěru i celým slovům. Při tv...
PV-042.3 Učíme se šít - 3
Skladem
21 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 4. - 5. ročník Využití: Náměty tohoto katalogového listu jsou určeny pro využití dovednosti použít steh, stříhat textil a šít s použitím jehly nebo šicího stroje. Výsledek je vánoční deko...
HV-033.9 Učíme se noty
Skladem
63 Kč
Vložit do košíku
ks
Určeno: pro 1. - 3. ročník Využití. Pracovní listy jsou určeny k osvojení a procvičování notového písma zábavnou formou. Jejich tvorba byla vedena snahou umožnit dětem pochopit logiku notového zápisu...
TC-089.2 Tady jsem doma
Skladem
14 Kč
Vložit do košíku
ks
Záměr celku: Hlavním záměrem projektu je uvědomění si vztahu k místu – tady bydlím, tady je mi dobře, tady to mám rád, tady jsem doma. Seznámit se a poznat místo (vesnici, část města), kde bydlím, žij...
EST-076.4 Jak se přivolává jaro
Skladem
28 Kč
Vložit do košíku
ks
Záměr celku: Prostřednictvím hudebních, dramatických, pohybových i výtvarných činností přiblížit dětem jaro jako jedno z ročních období. Zaměřit se při tom nejen na rozvoj soustředění a učení novému t...
TC-119.2 Veselé Vánoce
Skladem
14 Kč
Vložit do košíku
ks
Záměr celku: Posilovat vzájemné vztahy mezi mateřskou školou a rodiči, vytvářet příjemné prostředí pro setkávání a společně radostně prožívat tradice a svátky. Sestavit vánoční besídku tak, aby se pod...
OV-039.1 Co máme společné a co rozdílné?
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 6. - 9. ročník Využití: Aktivitu je možné využít při rozhovorech o podobných a rozdílných vlastnostech, při prohlubování vědomostí o jiných národnostech a menšinách, při rozvoji komunikač...
Společné vzdělávání od teorie k praxi
Skladem
250 Kč
Vložit do košíku
ks
Tato elektronická PDF publikace má dvě části. První část obsahuje východiska společného vzdělávání, jejich shrnutí a zpřehlednění pro praxi ve školách. V této části naleznete přehled vzájemných vzt...
PRV-045.13 Rozmanitosti přírody - Léto v lese
Skladem
91 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro I. stupeň Využití: Druhá část projektu určena žákům 2. ročníku volně navazuje na předchozí příspěvek PRV-043.15 – pokračuje ve způsobu výuky. Cíl projektu: z mozaiky informací získaných ...
M-138.1 Číselný řetězec
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 2 .- 3. ročník Využití: K procvičování pamětného odčítání a násobení čísel, k tréninku paměti a správného odhadu.
ČJ-185.4 Jak se loví sousloví
Skladem
28 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 7. - 8. ročník Využití: Hru využijeme v hodinách českého jazyka na II. stupni. Cílem je, aby si žáci zábavnou formou ověřili, jakou mají slovní zásobu, a to aktivní i pasivní. Díky této h...
PRO-020.4 Setkání s Haninou
Skladem
28 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 3. ročník Využití: Seznámit děti s Královskou cestou, její historií; prozkoumat jednotlivé úseky, najít zajímavosti, sledovat i neobvyklé. Rozvinout zájem dětí o historii, památky, litera...
M-067.3 Doplňovačka se samokontrolou
Skladem
21 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 7. - 8. ročník Využití: Kooperativní týmová práce k procvičování a upevňování učiva: algebraické výrazy a rovnice /varianty X,Y, Z/. (Nácvik této aktivity: varianty I. - III. - příklady s...
PŘ-023.2 Život hraboše
Skladem
14 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 6. - 9. ročník Využití: Jednoduchá karetní hra, která hravou formou umožní pochopit vzájemné regulační mechanizmy v přírodě. Žák v roli hraboše pochopí, že život není jednoduchý.
VL-028.3 Báseň o Olomouci
Skladem
21 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro I. stupeň Využití: Hru aplikujeme v hodinách vlastivědy na I. stupni. Stanovené úkoly jsou určeny žákům 4.-5. ročíku. Cílem je, aby se žáci prostřednictvím poezie začali zajímat o jedno z...
SVP-011.6 Nápadník pro žáky se SPUCH IV.
Skladem
42 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 1. - 5. ročník Využití: Další část nápadníku přináší inspiraci učitelům, kteří mají ve svých třídách žáky se specifickou poruchou učení. Materiály – pracovní listy – mohou být využity k s...
PRO-058.2 Naše město
Skladem
14 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 4. ročník Využití: Pětidenní projekt pro žáky 4. ročníku se zaměřením na region a město, ve kterém žijí.
TC-032.3 Vánoční posezení s rodiči
Skladem
21 Kč
Vložit do košíku
ks
Využití: Rozvoj vzájemných vztahů mezi MŠ a rodinou, vytváření pohodového prostředí - radostné prožívání oslav a tradic, uvědomění si sounáležitosti se skupinou, schopnost spolupráce, rozvoj estetický...
PRJ-009.1 Jak se žije labutí rodině
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Využití: Vnímat život zvířat, učit se chápat život labutí a vnímat své pocity, dojmy a dokázat je pojmenovat.
EST-084.4 Ptačí říše
Skladem
28 Kč
Vložit do košíku
ks
Záměr celku: Prohloubit znalosti a vědomosti dětí o různých druzích ptáků. Seznámit se s rozlišnými výtvarnými materiály, přírodninami nebo již nepotřebnými věcmi či odpadovými materiály, ze kterých j...
ŘZŠ-014.2 Jak hospodařit s vlastním časem
Skladem
14 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro I. a II. stupeň Využití: Jedním z nástrojů efektivního využití vlastního času je plánování. Vytvořte si týdenní plán hospodaření s časem.
ČJ-014.1 Esemesky
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro II. stupeň Využití: Žáci si uvědomí rozvoj techniky, s nímž je spojen vznik mobilní komunikace, kdy se účastníci komunikace dorozumívají pomocí krátkých textových zpráv (esemesek). Ty se ...
CH-015.2 Destilace zkvašeného moštu
Skladem
14 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 8. - 9. ročník Využití: Prostřednictvím praktické laboratorní práce se rozvíjí schopnost žáků sestavit pokus ke zkoumání dějů, s jejichž produkty se běžně setkávají.
SVP-009.10 Nápadník pro žádky se SPUCH II.
Skladem
70 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 1. - 5. ročník Využití: V hodinách českého jazyka, v dyslektickém kroužku či skupině, při skupinové práci i jako individuální práce žáka se SPUCH.
SVP-008.6 Nápadník pro žádky se SPUCH I.
Skladem
42 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 1. - 5. ročník Využití: Cílem tohoto „nápadníku“ je nabídnout nejen teoretický vhled do problematiky specifických poruch učení, ale také náměty pro jejich reedukační činnost v rámci běžný...
PRO-068.6 ODYSea - olympiáda dyslektiků
Skladem
42 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 2. - 5. ročník Využití: Olympiáda dyslektiků je především prostředkem pro rozvoj jejich sebepoznání a sebepojetí, pro rozvoj týmové spolupráce, podporu sebedůvěry a motivace potřebné pro ...
SVP-010.11 Nápadník pro žádky se SPUCH III.
Skladem
77 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 1. - 5. ročník Využití: Třetí část nápadníku přináší učitelům, kteří mají ve svých třídách žáky se specifickou poruchou učení, materiály – pracovní listy, které mohou být využity k samost...
Pracovní sešit 4 - Dítě a ten druhý
Skladem
89 Kč
Vložit do košíku
ks
Pracovní sešit 4 náleží do souboru šesti pracovních sešitů sestavených podle RVP pro MŠ. V sešitě se děti seznámí s dalšími kamarády skřítka Smíška (lesním pánem, vílami Pomněnkou, Pivoňkou a Pampe...
Pracovní sešit 5 - Dítě a společnost
Skladem
89 Kč
Vložit do košíku
ks
Pracovní sešit 5 náleží do souboru šesti pracovních sešitů sestavených podle RVP pro MŠ. Víla Pivoňka přivede Smíška do školy pro malé víly a skřítky. Tam se zúčastní spolu s ostatními různých osla...
Pracovní sešit 6 - Dítě a svět
Skladem
89 Kč
Vložit do košíku
ks
Pracovní sešit 6 náleží do souboru šesti pracovních sešitů sestavených podle RVP pro MŠ. Skřítek Smíšek přijíždí do světa lidí, aby se opět setkal se svými kamarády Petrem a Hanou. Při své cestě a ...
Pracovní sešit - Hudební výchova
Skladem
89 Kč
Vložit do košíku
ks
Pracovní sešit – hudební výchova pro MŠ a 1. třídy ZŠ Je rozšiřujícím materiálem k předcházejícím pracovním sešitům pro MŠ s cílem plynulého přechodu k výchově a vzdělávání na 1. stupni základní šk...
Pracovní sešit - Vývojové poruchy
Skladem
89 Kč
Vložit do košíku
ks
Pracovní sešit – vývojové poruchy je určen pro MŠ a 1. třídy ZŠ. Je zaměřen zejména na oblast RVP – Dítě a jeho psychika. Pracovní sešit řeší formou speciálně navržených úkolů procvičování specifickýc...
RŮZ-025.15 Vzdělávání děti se speciálními
Skladem
105 Kč
Vložit do košíku
ks
Záměr celku: V příspěvku je nastíněn problém edukace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Zabývá se teorií, která je podrobně rozepsaná, dále legislativou, která je v současné době v platnosti....
Pracovní sešit 3 - Dítě a jeho psychika, rozvoj
Skladem
89 Kč
Vložit do košíku
ks
matematických představ Pracovní sešit 3 náleží do souboru šesti pracovních sešitů sestavených podle RVP pro MŠ. Tento sešit navazuje na díl Rozvoj řeči, kde dráček Hlavička se skřítkem odletěli...
DVD SEDMIHLÁSKY 3
Skladem
140 Kč
Vložit do košíku
ks
Sedmihlásky – ojedinělý projekt nahrávacího studia TONSTUDIO RAJCHMAN a TV NOE, kde děti učí zpívat děti. Na 4 DVD zpívají, tančí a hrají děti z celé republiky lidové písně, které jsou rozděleny podle...
DVD SEDMIHLÁSKY 4
Skladem
140 Kč
Vložit do košíku
ks
Sedmihlásky – ojedinělý projekt nahrávacího studia TONSTUDIO RAJCHMAN a TV NOE, kde děti učí zpívat děti. Na 4 DVD zpívají, tančí a hrají děti z celé republiky lidové písně, které jsou rozděleny podle...
Pracovní sešit 1 - Dítě a jeho tělo
Skladem
89 Kč
Vložit do košíku
ks
Pracovní sešit 1 náleží do souboru šesti pracovních sešitů sestaveného podle Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy. První pracovní sešit se věnuje tématu „Dítě a jeho tělo“. Ústředn...
Pracovní sešit 2- Dítě a jeho psychika,rozvoj řeči
Skladem
89 Kč
Vložit do košíku
ks
Pracovní sešit 2 náleží do souboru šesti pracovních sešitů sestavených podle RVP pro MŠ. Úkoly v sešitu jsou zaměřené na rozvíjení řečových schopností u dětí předškolního věku. Zábavnou formou pod...
Pracovní sešit - Angličtina pro MŠ
Skladem
89 Kč
Vložit do košíku
ks
Podle RVP pro MŠ – dítě a jeho psychika. Rozvoj řeči – seznamování se s cizím jazykem. Snahou je vzbudit v dětech zájem o anglický jazyk. Anglická slova jsou zařazena do obrázků, které děti domal...
Pracovní sešit pro 1. st. ZŠ - koncovky podst. jm.
Skladem
59 Kč
Vložit do košíku
ks
Pracovní sešit pro český jazyk ZŠ – 1. stupeň. Je určen k vyvození a procvičování i, y – í, ý v koncovkách podstatných jmen. Předností je prolínání učiva českého jazyka s vlastivědou. Zajímavou formou...
ČJ-138.2 Zkoušení
Skladem
14 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 7. - 9. ročník Využití: Hru využijeme v hodinách českého jazyka při průběžném opakování. Žáci zhodnotí své znalosti nabyté v minulých ročnících (procvičí si: podstatná jména pomnožná, hro...
PRV-026.1 Naše obec
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 3. ročník Využití: Náměty vhodné pro téma Naše obec. Žáci si formou hry zopakují pojmy týkající se tohoto tématu, blíže poznají své kamarády, využívají smyslů, rozvíjejí kreativitu, spolu...
ČJ-135.1 Popisujeme se navzájem pomocí vyjm. slov
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro II. stupeň Využití: Jedná se o cvičení s prvky hry, protože děti u něj zažívají uvolnění a legraci. Cvičení je zaměřeno na utvrzení vyjmenovaných slov, na procvičení málo užívaných příbuz...
NJ-041.1 Kdo jsem?
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 7. - 9. ročník Využití: Tato metoda rozvíjí u žáků aktivní znalost německého jazyka, zaměřuje se na dovednost mluvení. V běžných hodinách němčiny je to obvykle učitel, který při konverzac...
ČJ-146.1 Hry se slovy
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro II. stupeň Využití: Hry využívají přirozenou dětskou fantazii a tvořivost, rozvíjejí logické myšlení. Žáci si vyzkoušejí zábavnou formou kombinační schopnosti, ověří si svoji aktivní slov...
Jak se to stalo
Skladem
129 Kč
Vložit do košíku
ks
Soubor dějových obrázků obsahuje 10 sad po čtyřech kartičkách. Úkolem je seřadit čtveřici kartiček podle posloupnosti děje. Dějové obrázky zobrazují děj v přírodě a přirozené věci kolem nás. ...
Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek
Skladem
47 Kč
Vložit do košíku
ks
Cvičení pro dyslektiky I. Specifickým rysem českého jazyka a českého pravopisu je kvantita samohlásek. Někteří žáci, zvláště pak žáci se specifickou poruchou pravopisu (dysortografie), v rozlišování ...
Jak se to dělá
Skladem
69 Kč
Vložit do košíku
ks
Soubor dějových obrázků obsahuje 5 sad po čtyřech kartičkách. Úkolem je seřadit čtveřici kartiček podle posloupnosti děje. Dějové obrázky zobrazují činnosti v domácnosti, při kterých mohou pomáh...
M-114.2 Číselné loutky
Skladem
14 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro I. stupeň Využití: Procvičování pamětného sčítání a odčítání v nižších číselných oborech. Námět staví na účinné motivaci, hravém a přitažlivém zaměstnání.
POZ-034.2 Podzimní putování se skřítkem
Skladem
14 Kč
Vložit do košíku
ks
Využití: Zejména pro: - rozvoj pohybové aktivity dětí, - poznávání a pozorování rostlin a živočichů v přírodě, - vnímání základních znaků podzimu, - vytváření kladného vztahu ke všemu živému, ...
HV-054.2 Svět se zbláznil
Skladem
14 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 8. - 9. ročník Využití: Muzika je způsob, jak se dá komunikovat s dospívajícími mladými lidmi, aniž bychom složitě navozovali téma. Texty mladých kapel jsou někdy „svérázné“, ale dokážou...
POZ-069.4 Veselé oblékání
Skladem
28 Kč
Vložit do košíku
ks
Záměr celku: Motivační říkanky s pohybem a další aktivity na téma oblékání ve střídajících se ročních obdobích pomáhají dětem lépe si zapamatovat nejen názvy oblečení, ale také názvy a znaky jednotliv...
POZ-068.6 Setkání s duhou
Skladem
42 Kč
Vložit do košíku
ks
Záměr celku: Jedná se o vícehodinovou integrovanou tematickou výuku zaměřenou na práci s barvami a symboly. Děti se prostřednictvím hudebních, výtvarných a pohybových aktivit naučí rozlišovat základní...
VV-059.1 Na pouti aneb Točí se mi hlava z kolotoče
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro I. stupeň Využití: Při této činnosti dochází k uvolnění výtvarného rukopisu pomocí gestického malířského projevu, děti se učí malířskému přepisu pocitu, nálady, pohybu. Zároveň se seznamu...
POZ-070.1 Jak jsem přišel na svět
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Záměr celku: Prostřednictvím dramatizace a jiných metod přiblížit dětem elementární poznatky a prvky sexuální výchovy – zejména rození dětí a péči o ně.
ŘEČ-017.3 Veselý den
Skladem
21 Kč
Vložit do košíku
ks
Záměr celku: Motivační říkanky s pohybem pomohou dětem uvědomit si části dne a pochopit související aktivity.
TV-001.1 Veselý hokej
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro I. a II. stupeň Využití: Veselý hokej je u dětí velmi oblíbená hra, která byla původně vytvořena jako pohybová hra pro žáky prvního stupně, ale sami starší žáci poté projevili chuť se jí ...
EST-059.3 Výtvarné hrátky v lese
Skladem
21 Kč
Vložit do košíku
ks
Záměr celku: Prostřednictvím tvorby si děti prohlubují znalosti a vědomosti o vybraných lesních stromech, lesních rostlinách, zvířatech. Seznámí se s výtvarnými akcemi v přírodě, rozmanitými přírodni...
RŮZ-016.3 Veselé ranní přivítání
Skladem
21 Kč
Vložit do košíku
ks
Záměr celku: Formou hry vnímat dění kolem sebe a uvědomovat si časové posloupnosti. Nenásilně motivovat děti k činnostem a dovednostem, prohlubovat vztahy mezi kamarády. Rozšiřovat slovní zásobu a vé...
PKT-016.1 Hrátky se senem
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Záměr celku: Seznámit děti s netradičním výtvarným materiálem, rozvíjet jejich fantazii a představivost. Děti poznávají vlastnosti trávy - jak vzniká seno. Při práci s provázkem se děti učí váz...
VV-060.1 Jsem součástí ....živého obrazu
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro I. stupeň Využití: Jde o malbu ve skupině, lze ji zařadit mezi body art nebo antropometrii (obkreslená silueta lidského těla patřící mezi výtvarné akce, které měří vlastní tělo). Děti se ...
VV-056.3 Příprava učitele na výtvarné setkání
Skladem
21 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 1. - 5. ročník Využití: Tato příprava může být netradičním námětem na vyučování výtvarné výchovy, jde zejména o cestu k dílu ne o výtvor samotný. Děti si toto výtvarné setkání prožijí vše...
NJ-022.4 Postup při práci se scénářem
Skladem
28 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro II. stupeň Využití: Předpokládaná metoda prostřednictvím, práce se scénářem při dranatizaci pohádkových her přináší do výuky německého jazyka motivaci k jazykovým aktivitám, které rozvíjí...
Pracovní sešit - LOGOPEDIE 1
Skladem
95 Kč
Vložit do košíku
ks
Sešit je zaměřen na rozvoj řečových schopností a podporu správné výslovnosti u dětí předškolního věku. S postavičkami skřítka Smíška a dráčka Hlavičky si děti hrají, baví se příběhem a nenásilnou for...
Pracovní sešit - LOGOPEDIE 2
Dočasně nedostupné
95 Kč
Sešit je zaměřen na rozvoj řečových schopností a podporu správné výslovnosti u dětí předškolního věku. S postavičkami skřítka Smíška a dráčka Hlavičky si děti hrají, baví se příběhem a nenásilnou for...
D-011.1 Lucemburkové na českém trůně-číselný kvíz
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 7. - 8. ročník Využití: Tato metoda přispívá k prohloubení znalostí dějin naší země. Metoda je vhodná jako způsob zopakování některých faktografických vědomostí žáků, například místo klas...
OV-014.1 Seznamovací aktivity
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro I. a II. stupeň Využití: Sbližování členů nově sestaveného pracovního týmu po rozdělení rolí. Skupiny si při těchto aktivitách vyzkoušejí spolupráci, aniž by zatím šlo o učivo, aktivity p...
TC-046.8 Šel medvídek do školky
Skladem
56 Kč
Vložit do košíku
ks
Využití: Seznámování se školkou, s dětmi, s novým způsobem života v jiném prostředí při různých aktivitách. Tematický celek obsahuje činnosti ke všem vzdělávacím oblastem.
VL-029.5 Báseň o Znojmě
Skladem
35 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro I. stupeň Využití: Námět byl vytvořen pro hodinu vlastivědy. Je vhodný při výuce regionálního zeměpisu - zajímavá místa Jihomoravského kraje – NP Podyjí. Hlavní náplní je báseň o Znojmě, ...
TC-042.2 Jak se hraje na zahradě
Skladem
14 Kč
Vložit do košíku
ks
Využití: Seznámení dětí s léčivými rostlinami ve volné přírodě, jejich významem pro člověka, objasnění vztahu - květ - včela a význam včely pro člověka. Vnímání světa a jeho přirozených změn, vyjadřo...
HV-031.2 Vlak se rozjíždí
Skladem
14 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 1. - 2. ročník Využití: Aktivní příprava na poslech a práce s poslechovou skladbou Petra Ebena Vlak se rozjíždí, vliv tempa, dynamiky a výšky tónů na celkové vyznění skladby.
EST-052.4 Na hřišti - Začínáme se zobcovou flétnou
Skladem
28 Kč
Vložit do košíku
ks
Využití: Rozvíjení muzikálnosti – rytmizace a deklamace slovních spojení, spojením symbolu s pohybem rozvíjíme chápání o různých délkách tónů, procvičování rytmické návaznosti a plynulosti a také hmat...
TC-002.4 Jablko - poselství života
Skladem
28 Kč
Vložit do košíku
ks
Směřujeme ke kompetencím - rozvíjet vztah k životnímu prostředí (ENV), vnímat všemi smysly (BIO+PSY), rozvíjet kamarádské vztahy (SOC), respektovat a být repsektován (INT)
TC-011.1 Moje tělo se bude měnit, porostu a budu
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Využití: Metoda vede k poznání, že každý z nás roste a mění se. Rozlišování pojmu dítě - dospělý dle fyzického vzhledu, oblékání, chování a jednání.
TC-010.1 Vím, jak jsem se narodil (a)
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Využití: Hry seznamují děti s okolnostmi narození - těhotenstvím a porodem, péčí o miminko v rodině, o tom, že v každé rodině by měla panovat láska, pohoda a vzájemné pochopení a pomoc.
TC-015.2 Vím co mi škodí - setkání s Čadimůrou
Skladem
14 Kč
Vložit do košíku
ks
Směřujeme ke kompetencím - umět spolupracovat (SOC), chovat se obezřetně (INT), umět vyjádřit nesouhlas (PSY), umět se správně chovat (BIO), uvědomovat si nebezpečí (ENV) Činnosti - primární preven...
TC-013.2 Vím co mi škodí - setkání s Alkoholínem
Skladem
14 Kč
Vložit do košíku
ks
Směřujeme ke kompetencím - rozlišovat co prospívá nebo škodí zdraví (BIO), odmítat společensky nežádoucí chování (SOC), uvědomovat si nebezpečí (ENV), poznat důsledky chování (PSY), chovat se obezřetn...
TC-014.2 Vím co mi škodí - setkání s Drogerou
Skladem
14 Kč
Vložit do košíku
ks
Směřujeme ke kompetencím - chovat se obezřetně (INT), spolupracovat (SOC), porozumět slyšenému (PSY), uvědomovat si nebezpečí (ENV, BIO) Činnosti - primární prevence, seznámení s riziky, fixování spr...
AJ-021.1 Co se ti líbí - nelíbí
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 7. - 9. ročník Využití: Tato metoda se zaměřuje na nácvik struktur vyjadřujících kladný či záporný postoj (vztah) k věcem, osobám, činnostem atd. Žáci si přitom aktivně zopakují užívání p...
PŘ-025.1 Znaky krytosemenných rostlin
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro 6. - 9. ročník Využití: V hodinách poírodopisu k zábavnému zopakování rozdílu jednodiložných a dvoudiložných rostlin. Žáci se aktivni zapojí do opakování.
TC-055.4 Ahoj, nazdar, už jsem tady, jsme tu...
Skladem
28 Kč
Vložit do košíku
ks
Využití: Prostřednictvím TC se děti postupně seznamují s prostředím, novými kamarády i dospělými v MŠ. Během různých činností navazují přímé kontakty s druhými.
POZ-072.1 Hry se stíny
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Záměr celku: Pomocí experimentů a her se děti seznámí s tím, jak stín vytvořit, jak ho využít pro hry a experimenty.
POH-045.2 Cesta pohádkovým lesem Ferdy Mravence
Skladem
14 Kč
Vložit do košíku
ks
Záměr celku: Cesta pohádkovým lesem je slavnostní zakončení školního roku spojené s rozloučením s předškoláky a přespáním dětí v mateřské škole. Záměrem je sblížení a prohloubení vztahů a spoluprác...
HV-017.3 Nácvik dvojhlasé písně
Skladem
21 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro II. stupeň Využití: Metoda popisuje průběh vyučovací hodiny hudební výchovy vokálního typu zaměřené na nácvik dvojhlasé písně.
EST-034.2 Veselé malování a kreslení
Skladem
14 Kč
Vložit do košíku
ks
Využití: Seznamování s novými výtvarnými technikami a rozvíjení představivosti a fantazie, zvládání drobných pracovních činností ( úklidových) po činnosti s použitím náčiní.
PV-051.1 Věneček ze sušených jablíček
Skladem
7 Kč
Vložit do košíku
ks
Určení: pro I. stupeň Využití: Tato aktivita propaguje seznámení žáků s jedním z tradičních způsobů konzervování a uchovávání ovoce, kterým je sušení. Jablka, ale i jiné „křížaly“ byly odedávna sou...
ŘŠ-007.2 Jak hospodařit s vlastním časem
Skladem
14 Kč
Vložit do košíku
ks
Využití: Plán pro celý pracovní i nepracovní den můžeme zúžit a zpracovat podrobněji pro čas výuky a přípravy na výuku. Podobné, jako u běžného plánování, si i zde stanovujeme cíl (co chci zvládnout, ...
zobrazit další